พันธมิตรของเรา
ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทหินเจียร และหินลับมีดที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปี

โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหินเจียรตั้งแต่หินเจียรทั่วไป หินเจียรที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หินเจียรรูใน, หินเจียรราบ, หินเจียร Snagging, หินเจียร Roller และหินเจียรชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และผลิตสินค้าโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI, JIS และ FEPA เพื่อให้สินค้าทุกชนิดของเราสามารถตอบโจทย์ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าโครงการที่จัดโดยรัฐบาล, ความร่วมมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบ abrasive ชั้นนำของโลก และ ความร่วมมือกับ บริษัท ATC abrasive consultant โดยมี คุณ คาลอส โรชา ผู้มีประสบการณ์ทำงานกับ บริษัท Carborundum มากว่า 30 ปี เป็นที่ปรึกษา ซึ่งทำให้ ทางบริษัทมีความเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และ ทางบริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.